Türksay Medikal 05445214393 wp

İmmünoloji Nedir?


İmmünoloji Nedir?

  • 11.11.2022
  • 433

İmmünoloji Latince "immuntas" dan köken alır. İmmünitas, bağımsız olmak, özgür olmak demektir. İmmünite vücut için yabancı ve zararlı olan her şeyden korunma olarak ifade edilebilir.

 

 
İmmünoloji nedir?
 
İmmünite
 
Latince “immunitas” dan
 
köken alır.İmmunitas, bağımsız olmak, özgür olmak
demektir.
İmmunite vücut için yabancı ve zararlı olanher şeyden
 korunma olarak ifadeedilebilir.
İmmünoloji ise bağışıklık sistemi ile ilgilenenbilim dalıdır.
 
Bağışıklık (İmmün) sistemi nedir?
 
Bağışıklık sistemi "mikrop" diye tanımlanan, vücudumuzda
 enfeksiyona yol açan virüs,
bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların zarar verici etkilerine karşı kişiyi
koruyan, savunma sistemimizdir.
Bağışıklık sistemi hücreler ve organlar 
-dokulardanol
uşur. Bu hücreler; nötrofil, monosit, lenfosit, dendritik hücre olarak adlandırılır. Organ
-
dokular; lenf bezleri, timus bezi, kemik iliği, dalak, lenf sistemi, barsak
-solunum sistemi-ve
derideki lenfoid yapılar olarak sayılabilir.
 
Bağışıklık sistemini oluşturan bu hücre veorganlar birlikte muhteşem bir işbirliği içinde çalışmaktadırlar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bağışıklık (İmmün) sistemi nasıl çalışır?
 
İmmün sisteminin çalışması iki ana başlık altında incelenir.
 1.
Doğal bağışıklık sistemi (doğal direnç); Enfeksiyonlara yol açan mikropları, vücuda ilkgirişte karşılayıp tanıyan ve daha sonra ortadan kaldırmak için çalışan, doğal olarakorganizmada hazır bulunan bağışıklık sistemidir. Başlıca deri, solunum sistemi ve sindirimsistemi, doğal öldürücü hücreler (
 
NK hücresi), fagositik hücreler, protein yapıdaki sıvısalürünler ( kompleman sistemi, sitokinler) den oluşur.
 Bu sistem enfeksiyona yol açan
mikroorganizma ile karşılaşır karşılaşmaz dakikalar içinde harekete geçer. Oluşturulanimmün yanıt etkene spesifik değildir ve hafızası yoktur.
 2.
Edinsel bağışıklık sistemi ( kazanılmış direnç);
 Bu sistem, vücuda zarar veren bir
mikropla karşılaşmayı takiben, günlerle belirtilen bir hazırlık süresi sonucunda hareketegeçer. Etkene spesifiktir ve hafızası vardır. Yapıtaşlarını T ve B lenfositler oluşturur.
 
Doğal ve edinsel bağışıklık sistemi ayrı ayrı olarak ele alınsa da, karşılıklı etkileşim içinde,işbiriliği ile vücudumuzu zarar veren etkenlere karşı korumaktadırlar.
 
 


İmmünoloji Nedir?


İmmünoloji Nedir?

İmmünoloji Latince "immuntas" dan köken alır. İmmünitas, bağımsız olmak, özgür olmak demektir. İmmünite vücut için yabancı ve zararlı olan her şeyden korunma olarak ifade edilebilir.

 

 
İmmünoloji nedir?
 
İmmünite
 
Latince “immunitas” dan
 
köken alır.İmmunitas, bağımsız olmak, özgür olmak
demektir.
İmmunite vücut için yabancı ve zararlı olanher şeyden
 korunma olarak ifadeedilebilir.
İmmünoloji ise bağışıklık sistemi ile ilgilenenbilim dalıdır.
 
Bağışıklık (İmmün) sistemi nedir?
 
Bağışıklık sistemi "mikrop" diye tanımlanan, vücudumuzda
 enfeksiyona yol açan virüs,
bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların zarar verici etkilerine karşı kişiyi
koruyan, savunma sistemimizdir.
Bağışıklık sistemi hücreler ve organlar 
-dokulardanol
uşur. Bu hücreler; nötrofil, monosit, lenfosit, dendritik hücre olarak adlandırılır. Organ
-
dokular; lenf bezleri, timus bezi, kemik iliği, dalak, lenf sistemi, barsak
-solunum sistemi-ve
derideki lenfoid yapılar olarak sayılabilir.
 
Bağışıklık sistemini oluşturan bu hücre veorganlar birlikte muhteşem bir işbirliği içinde çalışmaktadırlar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bağışıklık (İmmün) sistemi nasıl çalışır?
 
İmmün sisteminin çalışması iki ana başlık altında incelenir.
 1.
Doğal bağışıklık sistemi (doğal direnç); Enfeksiyonlara yol açan mikropları, vücuda ilkgirişte karşılayıp tanıyan ve daha sonra ortadan kaldırmak için çalışan, doğal olarakorganizmada hazır bulunan bağışıklık sistemidir. Başlıca deri, solunum sistemi ve sindirimsistemi, doğal öldürücü hücreler (
 
NK hücresi), fagositik hücreler, protein yapıdaki sıvısalürünler ( kompleman sistemi, sitokinler) den oluşur.
 Bu sistem enfeksiyona yol açan
mikroorganizma ile karşılaşır karşılaşmaz dakikalar içinde harekete geçer. Oluşturulanimmün yanıt etkene spesifik değildir ve hafızası yoktur.
 2.
Edinsel bağışıklık sistemi ( kazanılmış direnç);
 Bu sistem, vücuda zarar veren bir
mikropla karşılaşmayı takiben, günlerle belirtilen bir hazırlık süresi sonucunda hareketegeçer. Etkene spesifiktir ve hafızası vardır. Yapıtaşlarını T ve B lenfositler oluşturur.
 
Doğal ve edinsel bağışıklık sistemi ayrı ayrı olarak ele alınsa da, karşılıklı etkileşim içinde,işbiriliği ile vücudumuzu zarar veren etkenlere karşı korumaktadırlar.
 
 

Egzama El Rahatsızlıkları
El Bilek Sinir Sıkışması
Eklem Kireçlenmesi
Boyun Ağrısı
Yağlı Egzama
Diyabetik Ayak Ülseri