İmmünoloji Latince "immuntas" dan köken alır. İmmünitas, bağımsız olmak, özgür olmak demektir. İmmünite vücut için yabancı ve zararlı olan her şeyden korunma olarak ifade edilebilir.