İbn-i Sina Batılılarca, hekimlerin önderi olarak bilinir. BÜYÜK ÜSTAD ismi ile tanınır. İbn-i Sina, tıp alanında yedi asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El Kanun fı't Tıb (Tıbbın Kanunu ) adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa Üniversitelerinde 17.Asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.

İbn-i Sina, El Kanun fı't Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı eserinde POLİFENOLLÜ HUMİK (Mumiyo) maddesinin virüsleri ve tümörleri bertaraf etme kabiliyetine sahip olduğunu yazmıştır.

-Anti Viral
-Anti Bakteriyel
-Anti Mikrobiyal
-Anti Tümör